p08-energeia

p08 Enérgeia

tela, acrilico e resina su pannello, cm 100x150x9, 2013

p09-euforia

p09 Euforia

tela, acrilico e resina su pannello, cm 100x70x7, 2013

p12-arche

p12 Arché

tela, acrilico e resina su pannello, cm 100x70x7, 2013

p11-kymata

p11 Kymata

tela, acrilico e resina su pannello, cm 70x100x7, 2013

p19-venere

p19 Venere

tela, acrilico e resina su pannello, cm 38x31x7, 2015

p20-dionisio

p20 Dionisio

tela, acrilico e resina su pannello, cm 37x33x10, 2015

p22-ophelia

p22 Ophelia

tela, acrilico e resina su pannello, cm 38x29x6, 2013

p16-afrodite

p16 Afrodite

tela, acrilico e resina su pannello, cm ø 60×9, 2013

p17-demetra

p17 Afaia

tela, acrilico e resina su pannello, cm ø60×9, 2013

p26-krystallos

p26 Krystallos

satin, acrilico e resina su pannello, cm 30x28x7, 2013

p05-pagonia

p05 Pagonià

tela, acrilico e resina su pannello, cm 42x42x8, 2012

p32-notturno

p32 Notturno

tela, pigmento e resina su pannello, cm 45x36x8, 2015

p33-euthalia

p33 Euthalia

tela, pigmento e resina su pannello, cm 35x26x6, 2015

p23-trucioli

p23 Trucioli

tela, acrilico e resina su pannello, cm 37x28x5, 2013

p04-pagos

p04 Pàgos

tela, acrilico e resina su pannello, cm 30x50x4, 2012

p13-pangea

p13 Pangea

tela, acrilico e resina su pannello, cm 47x47x2cm, 2013

p01-chionI-1

p01 Chióni 1

tela, acrilico e resina su pannello, cm 89x26x4, 2012

p02-chioni-2

p02 Chióni 2

 tela, acrilico e resina su pannello, cm 89x24x4, 2012

p03-chionI-3

p03 Chióni 3

tela, acrilico e resina su pannello, cm 87x25x8, 2013

p31-magma

p31 Magma

tela, acrilico e resina su pannello, cm 72x28x3, 2013

p36-corea1

p36 Coreia 1

acrilico e resina su pannello, cm 100×70, 2012

p37-corea2

p37 Coreia 2

acrilico e resina su pannello, cm 100×70, 2012